ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

  • ΕΧΕLLIT υγρό λαμπρυντικό και στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων 4lt.
  • EXELLIT υγρό λαμπρυντικό και στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων 13lt.

Ειδική σύνθεση ανθεκτικών, χαμηλού αφρισμού και χαμηλής επιφανειακής τάσης τασιενεργών το οποίο αφήνει τα σκεύη λαμπερά χωρίς κατάλοιπα αλάτων από το νερό.

ΥΓΡΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

  • ΕΧΕLLIT Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων 4lt
  • EXELLIT Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων 13lt

Υγρό για όλους τους τύπους πλυντηρίων πιάτων και για όλες τις θερμοκρασίες. Για καλύτερα αποτελέσματα ακολουθήστε τις οδηγίες και την δοσολογία που προτείνει ο κατασκευαστής του πλυντηρίου σας.

ΣΚΟΝΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

  • EXELLIT Σκόνη πλυντηρίου πιάτων σάκος 15kg.

Σκόνη χαμηλού αφρισμού για όλους τους τύπους πλυντηρίων πιάτων και για όλες τις θερμοκρασίες. Για καλύτερα αποτελέσματα ακολουθήστε τις οδηγίες και την δοσολογία που προτείνει ο κατασκευαστής του πλυντηρίου σας.